Polski

Każdego roku szkolimy setki strażaków z ponad 80 krajów, w tym z Kanady, Brazylii, Arabii Saudyjskiej, Europy Centralnej i Wschodniej, Afryki i Izraela.
 
Międzynarodowe organizacje i firmy, wybierają nasz ośrodek, ponieważ absolwenci naszych kursów, wykazują wyjątkowe umiejętności - nieporównywalne do standardów pracy poznawanych w każdym innym miejscu na świecie.
 
Nasi wysoko wykształceni i wykwalifikowani nauczyciele i instruktorzy, znają wymogi prawa  międzynarodowego i opartych na nich wymogów oraz regulacji lokalnych. Są więc w stanie zapewnić, szkolonym wiedzę praktyczną i teoretyczną zgodną z wymogami, które ich dotyczą.
 
Wielu uczestników naszych szkoleń, posiada certyfikat, nadany wcześniej we własnym kraju. Niemniej jednak przyjeżdżają do nas, żeby uczestniczyć w szkoleniach praktycznych, aby ćwiczyć i zdobywać doświadczenie i praktykę w zakresie walki z pożarami, pracy w ekstremalnie wysokich temperaturach, w dużym zadymieniu, ograniczonej przestrzeni, przy rozlewiskach paliw i chemikaliów, oraz w zakresie poszukiwań i ewakuacji poszkodowanych ze strefy zagrożenia.
 
Prowadzone przez nas szkolenia w rzeczywistości wirtualnej, za sprawą scenariuszy realizowanych w czasie rzeczywistym, pozawalają testować reakcje szkolonych na zaistniałe sytuacje, oraz rozwijać ich umiejętności w zakresie procesów decyzyjnych. Behawioryzm i teorię pożaru pokazujemy omawiamy i uczymy w wyposażonych w tym celu salach wykładowych. Doświadczenie praktyczne osoby szkolone zdobywają na naszym poligonie szkoleniowym.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt. Z przyjemnością udzielimy wszelkich informacji..